Thứ sáu, 23/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 672

THÔNG BÁO THỜI GIAN THI, NỘI DUNG THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ CÁC MÔN VĂN HÓA VÀ MÔN KHOA HỌC KỸ THUẬT LỚP 9 NĂM HỌC 2017 - 2018

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: / TB-PGD&ĐT

V/v tổ chức thi HSG thành phố cấp THCS năm học 2017-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Nam Từ Liêm, ngày 21 tháng 2 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS

Thực hiện Công văn số 508/SGDĐT-GDPT ngày 13/02/2018 về việc hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi kỹ thuật lớp 9 cấp THCS. Công văn số 509/SGDĐT-GDPT ngày 13/02/2018 về việc tổ chức thi chọn HSG Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp THCS năm học 2017-2018. Phòng giáo dục thông báo nội dung, thời gian thi học sinh giỏi cấp Thành phố cụ thể như sau:

I. Kỳ thi học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9

1. Thời gian:

* Thời gian thi: 04/4/2018

* Thời gian làm bài:

- Các môn văn hóa: 150 phút

- Môn khoa học: 135 phút

2. Số lượng thí sinh dự thi: Đội tuyển mỗi bộ môn văn hóa gồm 10 thí sinh, riêng môn Tin học có 05 thí sinh; đội tuyển thi môn Khoa học có 20 thí sinh.

3. Nội dung thi

- Nội dung thi (bao gồm môn Khoa học): Kiến thức toàn cấp học; Riêng lớp 9 tính đến hết tháng 3/2018 theo kế hoạch dạy học đã được phê duyệt.

- Môn Giáo dục Công dân: Lớp 8, lớp 9 (chương trình lớp 9 tính đến hết tháng 3/2018).

- Các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp có phần nghe hiểu

- Đối với phần thi môn Khoa học: Cấu trúc đề thi và nội dung thi tham khảo tại tài liệu “ Giới thiệu đề thi IJSO, kỳ thi Olimpic khoa học trẻ Quốc tế” lần thứ 10, 11 do Sở GD&ĐT Hà Nội sưu tầm và biên soạn.

II. Kỳ thi học sinh giỏi kỹ thuật lớp 9

1.Thời gian:

* Thời gian thi: 09/4/2018

          * Môn thi: Điện kĩ thuật, vẽ kĩ thuật, làm hoa và cắm hoa, cắt may, Trồng trọt, Chăn nuôi.

2. Nội dung và yêu cầu

a. Thi lý thuyết

- Thời gian làm bài: 45 phút

- Nội dung thi theo chương trình học chính khóa, giáo dục nghề phổ thông có phần nâng cao.

b. Thi thực hành

- Môn Vẽ kỹ thuật: Thời gian làm bài là 60 phút; mỗi thí sinh vẽ một bản vẽ kỹ thuật của một chi tiết.

- Môn Điện kỹ thuật: Thời gian làm bài là 60 phút; học sinh lắp một mạch điện dân dụng.

- Môn Trồng trọt và môn chăn nuôi: Thời gian làm bài là 45 phút. Thí sinh dự thi phải thực hiện được nội dung bài thực hành bất kỳ đã có trong chương trình.

- Môn Cắt may: Thời gian làm bài là 90 phút; cắt may trang phục trẻ em (theo chương trình dạy nghề).

- Môn Làm hoa và cắm hoa: Thời gian làm bài là 90 phút; Thí sinh làm một loại hoa bất kỳ có trong chương trình dạy nghề.

          3. Số lượng thí sinh dự thi, địa điểm thi:

          - Mỗi đội tuyển tối đa 12 học sinh (mỗi môn dự thi 02 học sinh).

- Địa điểm thi: Cơ sở 2 Trung tâm GDNN-GDTX quận Cầu Giấy- Ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch hoặc ngõ 2 Lê Đức Thọ.( Thí sinh có mặt 6h45” ngày 09/4/2018 tại điểm thi)

 

Nơi nhận:

- Các trường THCS

- Lưu VP

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Đã ký

 

Vũ Hồng Loan

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

98