Thứ hai, 11/10/2021, 19:52
Lượt đọc: 44

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM YÊU CẦU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẤP THẺ CCCD GẮN CHÍP CHO TOÀN BỘ CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI THEO QUY ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH CẬP NHẬT, XÁC THỰC VÀ K IỂM SOÁT THÔNG TIN TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Tin cùng chuyên mục

152