NĂM HỌC 2021 - 2022 - THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO NAM TỪ LIÊM QUYẾT TÂM VƯỢT MỌI KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ DẠY VÀ HỌC

Giáo viên

Vũ Thị Thanh Thủy
Vũ Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 14/6/1967

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

 Lê Thu Hà
Lê Thu Hà

Ngày sinh: 11/8/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

Đặng Thị Thu Hằng
Đặng Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 26/9/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Lê Thúy Ngọc
Lê Thúy Ngọc

Ngày sinh: 7/2/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

Quách Thị Lộc
Quách Thị Lộc

Ngày sinh: 15/5/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Hóa học

Vị trí công tác: Giáo viên Hóa học

Nguyễn Thị Lệ Dung
Nguyễn Thị Lệ Dung

Ngày sinh: 28/11/1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Hóa học; Cử nhân Ngoại ngữ

Vị trí công tác: Giáo viên Hóa học

Nguyễn Thị Thúy Hồng
Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ngày sinh: 8/12/1978

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Giáo viên Vật lý

Nguyễn Hồng Thúy
Nguyễn Hồng Thúy

Ngày sinh: 17/7/1979

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Yến
Nguyễn Thị Yến

Ngày sinh: 8/10/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Thanh Hoa
Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ngày sinh: 24/4/1981

Trình độ :Thạc sĩ Vật lý

Vị trí công tác: Giáo viên Vật lý; Phó Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng tổ KHTN

Nguyễn Thị Tuyết Dung
Nguyễn Thị Tuyết Dung

Ngày sinh: 16/6/1981

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán; Tổ phó Tổ Tự nhiên

Nguyễn Thị Hồng Nhã
Nguyễn Thị Hồng Nhã

Ngày sinh: 10/8/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Vị trí công tác: Giáo viên Toán; Tổng phụ trách Đội TNTP HCM

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương

Ngày sinh: 5/11/1989

Dân tộc: Kinh

Trình độ : Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán - Kỹ thuật CN; Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương

Ngày sinh: 7/5/1984

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Tin học

Vị trí công tác: Giáo viên Tin học

Cao Thu Hằng
Cao Thu Hằng

Ngày sinh: 7/12/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Vật lý

Vị trí công tác: Giáo viên Vật lý

Mai Thị Hương
Mai Thị Hương

Ngày sinh: 15/1/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Ngô Thị Kim Dung
Ngô Thị Kim Dung

Ngày sinh: 2/1/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngày sinh: 6/5/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học

Nguyễn Thị Bắc
Nguyễn Thị Bắc

Ngày sinh: 3/12/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán

Nguyễn Chính Tâm
Nguyễn Chính Tâm

Ngày sinh: 7/1/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán học

Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Phương Anh

Ngày sinh: 29/12/1997

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân Toán học

Vị trí công tác: Giáo viên Toán học

Đinh Thị Thúy Hoàn
Đinh Thị Thúy Hoàn

Ngày sinh: 23/3/1988

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ Sinh học

Vị trí công tác: Giáo viên Sinh học